Toekomstige hoofdstukken

HTMLboek is nog niet af! Nieuwe hoofdstukken zullen in de toekomst worden toegevoegd.

HTML

Op het gebied van HTML zijn de volgende onderwerpen in voorbereiding:

CSS

In eerdere versies van HTML was de opmaak vaak verweven in attributen voor de verschillende elementen. Dat maakt de broncode erg onoverzichtelijk en maakt het erg lastig om een uniforme opmaak over verschillende pagina's door te voeren. HTML 5 is er op gericht dat opmaak volledig via CSS plaats vindt. Om die reden is er voor gekozen om in de hoofdstukken die over HTML gaan geen aandacht te besteden aan de opmaak van de website. Hierop zal in aparte hoofdstukken over CSS in gegaan worden. Hieronder een greep uit dat wat voorzien is in toekomstige hoofdstukken: